Posts Tagged: بررسی تگزاس ریاضی دوم

صفحه اصلی » بررسی تگزاس ریاضی دوم

ریاضی تگزاس راه اندیشه جلد دوم

کتاب ریاضی تگزاس یا تست های گزیده اساتید به زودی و در شب یلدا قرار است به چاپ برسد و وارد بازار شود . کتابی که در ادامه جلد اول ان میباشد و قرار است فصل های بعدی این کتاب را پوشش دهد . کتابی که در کمتر از یک ماه به چاپ نهم رسید و چشم همه دانش اموزان به چاپ جلد دوم تگزاس ریاضی است . نوشته دو استاد بزرگ ریاضی استاد آریان حیدری و استاد حسین کاویانی ... ادامه مطلب . . .
CLOSE
CLOSE