معرفی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

صفحه اصلی » معرفی دانشگاه علوم پزشکی مازندران » اخبار » معرفی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران یکی از دانشگاه های تیپ یک ایران میباشد در این مقاله از تمامی جهات این دانشگاه را برای شما مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید

بیوگرافی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای اولین بار در سال ۱۳۵۴ با تشکیل دانشکده مامایی ساری شکل گرفت و پس از انقلاب و تصمیم بر گسترش دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه به سرعت توصعه پیدا کرد به طوری که دانشکده پزشکی بابل در سال ۶۲ تاسیس شد و در نهایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال ۶۵ تاسیس شد . همچینین دانشکده پزشکی گراگان که در سال ۷۱ تاسیس شد در اپتدا جزئی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران محسوب میشد تا اینکه با جدا شدن استان گلستان از مازندران دانشکده پزشکی گرگان هم و مستقل شد و دانشگاه علوم پزشکی گلستان تاسیس شد.

رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران در میان ۵۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور در رده دانشگاه های تیپ یک محسوب میشود و در جایگاه ۸ ام این رده بندی قرار دارد.

در رتبه بندی بین الملی هم این دانشگاه در سایت ارزیابی و رتبه بندی وبومتریکس در رتبه ۳۱۲۹ جهانی قرار دارد .

فهرست دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 • دانشکده دندان‌پزشکی
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی
 • دانشکده پرستاری و مامایی
 • دانشکده بهداشت
 • دانشکده پیراپزشکی
 • واحد بین‌المللی رامسر
 • دانشکده پرستاری آمل
 • دانشکده پیراپزشکی آمل
 • دانشکده پرستاری بهشهر

مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم

تمامی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران به جز دو دانشکده در پردیس پیامبر اعظضم جمع شده اند . این پردیس در خارج شهر و در چند کیلومتری ساری قرار دارد. این پردیس تمامی امکانات رفاهی لازم اعم از زمین فوتبال سالن ورزشی باشگاه بدنساری استخر زمین تنیس و…. را دارد و همچنین دو خوابگاه پسران و دختران در همین مموعه قرارد دارد گفتنی است در تمامساعات روز از این مجموعه برای رفتن به مرکز شهر ساری ون و تاکسی در دسترس میباشد .

وضعیت خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران دارای چندین خوابگاه در سراسر شهر ساری و پردیس پیامبر اعظم میباشد. دوخوابکاه اصلی که در پردیس قرار دارند برای دانشجویان علوم پایه و فیزیوپات پزشکی و همچنین رشته های پیراپزشکی بهداشت و…. میباشند که وضعیت و امکانات قابل قبولی دارند .
اما برای دانشجویان استاجر اینترن و رزیدنت پزشکی ساری و دانشحیان دندان پزشکی و کارآموزان پرستاری و… خوابگاه دیگه ای در سطح شهر ساری در نظر گرفته شده است تا از نظر حمل و نقل به مشکلی برنخورند .

آخرین قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آخرین رتبه های قبولی در دانشکده پزشکی دانشگاه مازندران را میتوانید در ادامه به صورت جدول و براساس سهیمه های منطقه یک دو و سه و ۲۵ درصدی مشاهده کنید
کارنامه آخرین قبولی پزشکی مازندران ساری

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران ساری منطقه یک

تراز قلمچی رتبه کشوریرتبه در منطقه یک جنسیت شهررشته قبولی
نظام قدیم۲۱۶۸۷۵۷منطقه ۱پسرشيرازپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۷۰۶۵نظام قدیم۲۳۲۹۸۰۴منطقه ۱دخترنيشابورپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۴۶۸نظام جدید۲۴۶۸۸۴۲منطقه ۱دخترتهرانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۷۱۶نظام قدیم۲۵۹۵۸۸۵منطقه ۱دخترتهرانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۸۳۶نظام قدیم۲۶۰۷۸۹۰منطقه ۱پسرتهرانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران ساری منطقه دو کنکور ۹۹

۶۶۹۸نظام جدید۲۲۶۲۱۰۸۰منطقه ۲پسرنيشابورپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۳۸۹نظام جدید۲۲۷۶۱۰۸۵منطقه ۲دخترشاهرودپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۳۲۹نظام جدید۲۳۴۶۱۱۱۲منطقه ۲پسركاشمرپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۸۲۰نظام جدید۲۳۷۸۱۱۳۱منطقه ۲دخترشاهرودپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۹۹۴نظام جدید۲۳۹۶۱۱۳۹منطقه ۲پسرقائم شهرپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۷۰۹۲نظام جدید۲۴۱۷۱۱۵۰منطقه ۲دخترقائم شهرپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۴۲۳نظام قدیم۲۴۵۶۱۱۶۶منطقه ۲پسرساريپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۸۶۴نظام قدیم۲۴۶۸۱۱۷۲منطقه ۲پسرنيشابورپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۶۶۶نظام جدید۲۵۰۰۱۱۸۸منطقه ۲پسرساريپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۸۶۲نظام جدید۲۵۴۸۱۲۰۸منطقه ۲دخترقوچانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۸۰۱نظام جدید۲۶۰۲۱۲۳۵منطقه ۲پسركاشمرپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۶۴۳نظام جدید۲۶۰۷۱۲۳۸منطقه ۲پسرساريپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران ساری منطقه سه کنکور ۹۹

نظام جدید۱۶۵۸۲۶۹منطقه ۳دخترگنبدپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
۶۵۹۲نظام قدیم۲۰۹۷۳۶۱منطقه ۳پسرفساپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۹۳۳نظام جدید۲۲۱۹۳۹۰منطقه ۳پسرآزادشهرپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
۶۶۴۱نظام جدید۲۴۲۸۴۴۳منطقه ۳دخترشيروانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۶۶۸نظام قدیم۲۵۷۴۴۷۸منطقه ۳پسرنكاپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۵۸۰نظام جدید۳۷۹۳۷۵۰منطقه ۳پسرنكاپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۸۱۰نظام جدید۳۹۲۴۷۹۳منطقه ۳دخترگنبدپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
۶۳۷۶نظام جدید۸۶۲۴۲۰۲۶منطقه ۳پسرتنكابنپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی دانشگاه مازندران ساری کنکور ۹۹

شما میتوایند آخرین رتبه های قبولی رشته دندان پزشکی در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه مازندران را میتوانید در ادامه به صورت جدول و براساس سهیمه های منطقه یک دو و سه و ۲۵ درصدی مشاهده کنید
کارنامه آخرین قبولی دندان پزشکی مازندران ساری

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی دانشگاه مازندران ساری منطقه یک کنکور ۹۹

۶۶۲۲نظام قدیم۲۲۲۲۷۶۹منطقه ۱دخترمشهددندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
۶۸۵۷نظام قدیم۲۳۵۱۸۱۱منطقه ۱پسرمشهددندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی دانشگاه مازندران ساری منطقه دو

۶۷۷۸نظام جدید۲۲۵۳۱۰۷۵منطقه ۲پسرساريدندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
۶۶۴۶نظام قدیم۲۳۷۸۱۱۳۱منطقه ۲دختربهشهردندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
۶۷۷۳نظام قدیم۲۳۸۹۱۱۳۵منطقه ۲دخترگرگاندندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
۶۴۳۱نظام جدید۵۲۶۹۲۴۵۰منطقه ۲دخترچمستاندندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی دانشگاه مازندران ساری منطقه سه

۶۷۹۵نظام جدید۱۹۴۹۳۲۴منطقه ۳پسرتربت جامدندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
۶۷۰۶نظام قدیم۲۶۴۶۴۹۳منطقه ۳پسرگنبددندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران کنکور ۹۹

آخرین رتبه های قبولی در دانشکده داروسازی دانشگاه مازندران را میتوانید در ادامه به صورت جدول و براساس سهیمه های منطقه یک دو و سه و ۲۵ درصدی مشاهده کنید
کارنامه آخرین قبولی داروسازی مازندران ساری

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران منطقه دو

۶۳۰۹نظام جدید۵۹۵۳۲۷۳۲منطقه ۲دخترسبزوارداروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
۶۳۶۲نظام جدید۶۰۳۳۲۷۶۶منطقه ۲پسرگرمسارداروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
۶۴۴۹نظام قدیم۶۲۶۴۲۸۸۶منطقه ۲دختربابلسرداروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
۶۶۹۱نظام قدیم۶۶۳۵۳۰۵۶منطقه ۲دخترتربت حيدريهداروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
۶۳۷۲نظام جدید۶۹۶۲۳۱۹۷منطقه ۲دخترقوچانداروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران منطقه سه

۶۴۲۶نظام جدید۵۴۶۲۱۱۸۷منطقه ۳دخترتنكابنداروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
۶۱۸۷نظام قدیم۶۲۹۶۱۴۰۳منطقه ۳دخترآشخانهداروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
۶۰۹۸نظام جدید۶۹۰۸۱۵۶۱منطقه ۳پسرگنبدداروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
۶۱۵۴نظام جدید۷۴۰۹۱۶۹۷منطقه ۳دخترگنبدداروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
۶۰۷۵نظام قدیم۷۷۴۳۱۷۹۰منطقه ۳دخترگنبدداروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

ارسال نظر

CLOSE
CLOSE