مقایسه ظرفیت ۹۵ و ۹۶ رشته پزشکی

صفحه اصلی » مقایسه ظرفیت ۹۵ و ۹۶ رشته پزشکی » اخبار » مقایسه ظرفیت ۹۵ و ۹۶ رشته پزشکی

مقایسه ظرفیت ۹۵ و ۹۶ رشته پزشکی

مقایسه ظرفیت ۹۵ و ۹۶ رشته پزشکی هر دانشگاه

 

تهیه: گروه ایران کنکور

www.Irankonkur.ir

 

نام دانشگاه ظرفیت ۹۵   ظرفیت ۹۶  
  نیمسال اول نیمسال دوم نیمسال اول نیمسال دوم
اراک ۳۸ ۴۳ ۳۴ ۳۲
اردبیل ۶۸ ۶۸
ارومیه ۵۰ ۴۵ ۳۸ ۴۰
اصفهان ۸۰ ۷۴ ۵۲ ۸۰
البرز ۴۸ ۴۹ ۴۰ ۴۰
ایران ۱۴۸ ۱۹۲
ایلام ۲۰ ۳۲ ۳۶ ۱۲
بابل ۹۲ ۹۲
بقیه الله ۵۰ ۸۰
بم ۱۴ ۱۴
بندر عباس ۳۲ ۱۰ ۲۴ ۳۲
بوشهر ۳۸ ۴۰
بیرجند ۴۸ ۳۱ ۶۰
نام دانشگاه ظرفیت ۹۵ ظرفیت ۹۶
تبریز ۷۶ ۸۱ ۶۶ ۷۶
تهران * ۱۶۰ ۱۶۰
جندی شاپور ۷۰ ۶۶ ۴۰
جهرم ۱۸ ۲۰
جیرفت ۲۰
بجنورد ۱۰ ۲۶ ۱۰ ۲۶
دزفول ۳۴ ۳۰
رفسنجان ۶۴ ۶۴
زابل ۲۸ ۳۴
زاهدان ۴۸ ۲۹ ۲۸ ۳۰
زنجان ۷۳ ۷۶
سبزوار ۲۲ ۲۶ ۲۶ ۲۲
سمنان ۳۶ ۴۰ ۳۲ ۳۲
شاهد ۲۵ ۲۵
شاهرود ۳۰ ۳۸ ۳۲ ۳۲
شهر کرد ۴۰ ۳۲ ۳۲ ۳۰
شهید بهشتی * ۸۰ ۸۰ ۸۶ ۸۴
شیراز ۹۴ ۱۵ ۹۴ ۹۴
فسا ۶۴ ۲۰ ۶۴ ۲۰
قزوین ۴۶ ۴۴
قم ۵۲ ۴۰
کاشان ۶۶ ۷۴
کردستان ۴۴ ۳۹ ۳۲ ۳۴
کرمان ۹۶ ۴۸ ۵۰
کرمانشاه ۶۴ ۶۸
گلستان ۶۶ ۶۸
گناباد ۳۴ ۳۶
گیلان ۵۲ ۵۸ ۵۸ ۵۲
لرستان ۱۸ ۴۶ ۲۰ ۴۲
مازندران ۵۴ ۵۹ ۵۰ ۵۸
مشهد ۶۶ ۶۳ ۴۶ ۷۴
همدان ۵۰ ۵۰ ۴۳ ۶۴
یاسوج ۵۲ ۱۶ ۴۰
یزد ۶۰ ۹۴
آبادان ۲۰ ۲۰
 

کپی مظلب تنها با ذکر منبع

منبع : ایران کنکور

یک نظر
  1. اشتراک ها: مقایسه ظرفیت ۹۵ و ۹۶ رشته پزشکی - جدید 96 جدید 2017

ارسال نظر

CLOSE
CLOSE