چهل و هفتمين ماراتن کنکور آغاز شد l رقابت داوطلبین رياضي و انساني

صفحه اصلی » چهل و هفتمين ماراتن کنکور آغاز شد l رقابت داوطلبین رياضي و انساني » اخبار » چهل و هفتمين ماراتن کنکور آغاز شد l رقابت داوطلبین رياضي و انساني

چهل و هفتمين ماراتن کنکور آغاز شد l رقابت داوطلبین رياضي و انساني

   آزمون سراسري سال ۹۶ به منظور پذيرش دانشجو براي دوره هاي روزانه، شبانه (نوبت دوم)، نيمه حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور، موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و کدرشته هاي با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي شود.
تعداد ۹۳۰ هزار و ۲۰۸ داوطلب ثبت نام کرده اند که از اين تعداد ۵۴۸ هزار و ۴۳۴ نفر معادل ۵۸.۹۶ درصد زن و ۳۸۱ هزار و ۷۷۴ نفر معادل ۴۱.۰۴ درصد مرد هستند.
آزمون گروه هاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم انساني صبح امروز پنجشنبه ۱۵ تير ماه ۹۶ با رقابت ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ نفر در گروه علوم رياضي و فني و تعداد ۱۸۴ هزار و ۱۹۵ نفر در گروه علوم انساني برگزار شد.

در گروه علوم رياضي و فني تعداد ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ داوطلب ثبت نام کردند که از اين تعداد، ۵۲ هزار و ۵۳۱ نفر معادل ۳۵.۳۷ درصد داوطلبان زن و ۹۵ هزار و ۹۶۹ نفر معادل ۶۴.۶۳ درصد داوطلب مرد به رقابت مي پردازند.
داوطلبان آزمون گروه علوم رياضي و فني به ۱۰۰ سئوال عمومي در دفترچه شماره يک در مدت ۷۵ دقيقه و به ۱۳۵ سئوال اختصاصي در دفترچه شماره دو در مدت ۱۷۵ دقيقه پاسخ مي دهند.
در گروه علوم انساني تعداد ۱۸۴ هزار و ۱۹۵ داوطلب ثبت نام کردند که از اين تعداد ۱۱۵ هزار و ۴۶۶ نفر معادل ۶۲.۶۹ درصد داوطلبان زن و ۶۸ هزار و ۷۲۹ نفر معادل ۳۷.۳۱ درصد داوطلبان مرد به رقابت پرداختند.

داوطلبان آزمون گروه علوم انساني به ۱۰۰ سئوال عمومي در دفترچه شماره يک در مدت ۷۵ دقيقه و به۱۸۰ سئوال اختصاصي در دفترچه شماره دو در مدت ۱۶۵ دقيقه پاسخ مي دهند.

آزمون سراسري سال ۹۶ در ۳۷۲ شهرستان و ۴۷۸ حوزه امتحاني در روزهاي پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ تيرماه ۹۶ برگزار مي شود.
درب حوزه­­ هاي امتحاني صبح­ آزمون ها رأس‌ ساعت‌ ۷:۰۰ (هفت) صبح و بعدازظهرها رأس ساعت ۱۴:۳۰ (دو و نيم بعدازظهر) بسته خواهد شد و شروع فرآيند برگزاري آزمون صبح­ ها راس‌ ساعت‌ ۷:۳۰ (هفت و سي دقيقه) و بعداز ظهرها راس ساعت ۱۵:۰۰ (سه بعدازظهر) آغاز مي­ شود. از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درب حوزه­ هاي امتحاني ممانعت به عمل خواهد آمد.

منبع : ایران کنکور

ارسال نظر

CLOSE
CLOSE