تحلیل دینی کنکور ۹۶

تحلیل دینی کنکور ۹۶

سؤال‌های درس دین و زندگی کنکور غالباً در دو بخش آیات و متن طبقه‌بندی می‌شوند. و نگاه خاص طراحان کنکور به موضوع آیات و آمیختن آن به سؤال‌های مربوط به متن بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر، تداوم طراحی سؤال های چند بخشی در این درس این پیام را برای شرکت کنندگان کنکور داشته است که تسلط بسیار دقیق و عمیق بر مفاهیم و متون این درس کلید اصلی پاسخ‌گویی به این گونه از سؤال‌های دین و زندگی کنکور است.

رویکرد جدید:

تا سال ۹۵ در بخش آیات، طراحان عمدتاً روی پیام آیات کتاب درسی نگاه ویژه‌ای داشتند اما در سال ۹۵ نگاه طراحان به صورت عربی آیه‌ها معطوف گردید و تقریباً در ۵ سؤال تسلط و به نوعی حفظ آیه برای پاسخ‌گویی کاملاً ضروری بود و این نگاه، امسال هم ادامه داشت و  در ۴ سؤال تسلط و به نوعی حفظ آیه برای پاسخ‌گویی کاملاً ضروری بود.

سوال‌های چالشی:

در این آزمون سؤال‌های ۶۲، ۶۳ و تا حدودی ۷۵ ابهام داشتند

سطح دشواری: به نظر می‌رسد ترازهای بالای ۷۰۰۰ به ۷ سؤال، ترازهای ۶۲۵۰ به ۶ سؤال, ترازهای ۵۵۰۰ به ۵ سوال و ترازهای ۴۷۵۰ به ۴ سؤال پاسخ خواهند داد.

حامد هوشیاران و سید احسان هندی : تحلیل دین وزندگی کنکورریاضی96

حامد هوشیاران و سید احسان هندی : تحلیل دین وزندگی کنکورریاضی96

حامد هوشیاران و سید احسان هندی : تحلیل دین وزندگی کنکورریاضی96

2 نظرات
  1. اشتراک ها: تحلیل دینی کنکور ۹۶ - جدید 96 جدید 2017

  2. اشتراک ها: مرجع کنکور ایران |ایران کنکور – صفحه ویژه کنکور 96

ارسال نظر

CLOSE
CLOSE