مهندس زانیار اسماعیل زاده

صفحه اصلی » مهندس زانیار اسماعیل زاده

مدرس شیمی کنکور دبیرستان و تمامی سطوح دانشگاهیی

دارای مدرک :

۱-کارشناسی شیمی کاربردی در دانشگاه شهید بهشتی
۲-ارشد شیمی تجزیه در دانشگاه تهران.
۳-دانشجوی دکتری شیمی تجزیه در دانشگاه تهران

 

با ۵ سال سابقه تدریس

تدریس شیمی کنکور دبیرستان و تمام دروس دانشگاهی در تمام مناظق تهران

شماره تماس:

۰۹۱۴۹۸۲۸۷۵۴

 

 

 

 

CLOSE
CLOSE