بررسی آزمون گسسته خیلی سبز

بررسی آزمون گسسته خیلی سبز

:

کتاب آزمون گسسته و جبر و احتمال  یکی از کتاب های مخصوص جمع بندی از انتشارات خیلی سبز است.

d

کتاب فاقد درسنامه است و تنها دارای سوالاتی جهت جمع بندی مطالب است

t

تست های این کتاب به صورت آزمون هایی گردآوری شده است تست های این کتاب به سبک سوالات کنکور سراسری اما تالیفی است مولف سعی کرده با در مظر گرفتن نکات کنکور های سراسری تست هایی مشابه کنکور طراحی کند باید گفت اکثر تست ها متوسط و تعدادی از آن ها سخت هستند همچنین تعدادی از تست ها ایده های نو و جدید دارند که احتمال طرح آن ها در کنکور های آینده وجود دارد

لازم به ذکر است که در انتهای کتاب تعدادی آزمون جامع نیز وجود دارد که به جمع بندی مطلب کمک مینماید

پاسخ نامه:

پاسخ های کتاب روان و قابل فهم است همچنین ذکر نکات مهم در خلال حل سوالات از نقاط قوت کتاب است

z

کیفیت چاپ کتاب مناسب است و به نظر نمیرسد فردی در استفاده از کتاب دچار مشکل شود

n

اگر تست های کنکور های گذشته را بررسی کرده اید و بر نکات آن تسلط دارید با مطالعه ی این کتاب میتوانید دانش خود را ارزیابی کنید اما اگر هنوز بر تست های کنکور مسلط نیستید این کتاب به شما پیشنهاد نمیشود

این بررسی با همکاری سایت کتاب کنکور انجام شده است برای خرید این کتاب با تخفیف ویژه برای اعضای ایران کنکور  میتونید به سایت کتاب کنکور مراجعه نمایید

www.ketabkonkour.com

 

 

ارسال نظر

CLOSE
CLOSE